Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 ...

Mol-Thailand

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ...

Mol-Thailand

การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดตาก ...

Mol-Thailand

การดำเนินการแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท ...

Mol-Thailand

พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ...

TOP