Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

โครงการ ม.33 เรารักกัน ...

คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 369 / 2564 เรื่อง มาตราการป้องกัน ...

ภารกิจอาสาสมัครแรงงาน ...

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ...

กำลังหางานอยู่ใช่ไหม มาพบกันที่งาน Job Expo Thailand 2020 ที่ไบเทค ...

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ...

TOP