Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังหางานอยู่ใช่ไหม มาพบกันที่งาน Job Expo Thailand 2020 ที่ไบเทค ...

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ...

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100% ...

“ไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกกฎหมาย … กับกระทรวงแรงงาน” ...

ประกาศ ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ...

TOP