Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ...

ลดอัตราเงินสบทม 3 เดือน (เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564) ...

ประกันสังคม ลดอัตราการนำส่งเงินสมทบ เป็นเวลา 3 เดือน ...

ลดเงินส่งประกันสังคม ม.33 เหลือ 375 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน – ...

TOP