Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานประกอบการและผู้ใช้แรงงานจังหวัดตาก ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ...

คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1198/2564 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 ...

การยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

โครงการ ม.33 เรารักกัน ...

TOP