Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ค. 2563

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มี.ค. 2563

ผู้ประกันตนจังหวัดตาก (ไตรมาส 2 ปี 2562)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ต.ค. 2562

ผู้ประกันตนจังหวัดตาก (ไตรมาส 1 ปี 2562)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ก.ค. 2562

ผู้มีงานทำจังหวัดตาก (ไตรมาส 1 ปี 2562)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ก.ค. 2562

แรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ก.ย. 2560
TOP