Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 2/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 23 ก.ย. 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มิ.ย. 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มิ.ย. 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มิ.ย. 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 2/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 4 มิ.ย. 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ค. 2563

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มี.ค. 2563

โครงสร้างประชากรจังหวัดตาก (ไตรมาส 2 ปี 2562)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 28 พ.ย. 2562
TOP