Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายสุชัย ชาญวิกย์การ

นายสุชัย ชาญวิกย์การ

แรงงานจังหวัดตาก
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 ต.หนองหลวง ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1/2565

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 29 มิ.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 2/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 23 ก.ย. 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1/2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มิ.ย. 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มิ.ย. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP