Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือน ‼️ นายจ้าง อย่าใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ...

ประกาศ ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ...

ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) ...

Mol-Thailand

คุณธรรมหลัก 4 ประการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ...

TOP