Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ภารกิจอาสาสมัครแรงงาน ...

Mol-Thailand

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ...

Mol-Thailand

กำลังหางานอยู่ใช่ไหม มาพบกันที่งาน Job Expo Thailand 2020 ที่ไบเทค ...

Mol-Thailand

แรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ (COVID -19) ...

Mol-Thailand

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ...

ประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100% ...

Mol-Thailand

วีดีทัศน์ผลการดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2562 ...

“ไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกกฎหมาย … กับกระทรวงแรงงาน” ...

TOP