Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ...

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาระกิจกระทรวงแรงงาน ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ...

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ...

Mol-Thailand

เปิดแล้ว.. ศูนย์บริการออกเอกสารรับรองบุคคลให้กับแรงงานเมียนมา ...

Mol-Thailand

ทำมาตรฐานแรงงานไทยแล้วได้อะไร ? ...

Mol-Thailand

เพิ่มโทษ..นายจ้างใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย ...

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ...

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ...

TOP