Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัด

1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้

2. สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้

3. ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ

4. ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ

5. สร้างรั้วทับคลอง

6. ไม่ให้หรือไม่มี

7. รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร

8. แอบดักฟัง

9. เวชระเบียน = ค่าทดแทน

10. จะเอาห้างหรือเอานา

11. สขร. ช่วยทีครับ

12. เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย

13. เผามาก ก็เดือดร้อนมาก

14. เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !

15. ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม

16. รู้หน้า ไม่รู้ใจ

17. ท่านไปไหนครับ

18. ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน

19. จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น

20. พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว

21. ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง

22. อยากรู้ผลงบการเงิน

23. เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ

24. เขาพูดว่าอย่างไร

25. ขอหลักฐานการกาบัตร

26. ขอดูคะแนนโหวตให้ออก

27. อาหารกลางวันของหนู

28. งานใหญ่ คุมให้ดีนะ

29. อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ

30. ลูกผมเรียนเก่ง

31. ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย

32. เรื่องหมูๆ

33. น้ำตาล เดอะซีรี่ส์

34. เข้าใจผิด

35. ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้

36. รองเท้าเป็นเหตุ

37. ทำไมถึงเปลี่ยนใจ

38. ใครแรงกว่ากัน

39. ไม่เห็นด้วย ขอดุหน่อย

40. แค่อยากรู้

41. ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก

42. ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม

43. คนงานไปไหน

44. เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน

45. ขอเพื่อสู้ต่อไป

46. เอาไหมโครงการนี้

47. ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย

48. ขอข้อมูล เพราะตกใจ

49. สร้างขึ้นมาได้อย่างไร

50. ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด

51. ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิกเบิก

52. ขออนุญาตหรือไม่

53. น้องขอดูแลพี่

54. ใครเป็นคนสั่ง

55. ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้

56. บ้านจะพังไหมหนอ

57. เป็นคดีกันอยู่

58. ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ

59. ตาวิเศษ

60. แบนทำไม

61. ใครบ้างต้องชดใช้

62. เคยได้ แล้วไม่ได้

63. กลัวเกิดม็อบ

64. เสียงดังจังเลย

65. แจ้งจริงไหม

66. แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย

67. ทำไมสองมาตรฐาน

68. คลินิกเถื่อนหรือเปล่า

69. ข้อมูลคนต่างด้าว

70. 5 ปี มีงานอะไรบ้าง

 

TOP