Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 55/2565 เรื่อง มาตรการป้องกับควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตาก

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameคำสั่งจังหวัดตาก 55.2565

ขนาด : 1964.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 7 ม.ค. 2565
TOP