Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2559
TOP