Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameคู่มือการตอบแบบสำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2560

ขนาด : 171.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:00:29+07

pll_file_nameแบบสำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2560

ขนาด : 81.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 06:59:48+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 8

ขนาด : 118.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 06:59:04+07
TOP