Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

pll_content_description

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ทั

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงานฯ โดยการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

TOP