Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ สรจ.ตาก ร่วมปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าว ณ ด่านตรวจคัดกรอง อำเภอวังเจ้า และบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

pll_content_description

TOP