Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รณรงค์ “รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย” สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

pll_content_description

TOP