Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สรจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มจังหวัดตาก

pll_content_description

 วันที่ 17 ส.ค.

 วันที่ 17 ส.ค. 60 ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ โดยมีนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ จังหวัดตากได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการกำหนดเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งมีจุดเด่นแตกต่างจากสำนักทะเบียนอำเภอ คือประชาชนสามารถรับบริการนอกเวลาราชการได้ตามที่กำหนด ปัจจุบันมีหน่วยงาน ให้บริการจำนวน 2 หน่วยงาน คือ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองตากและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

3_12.jpg

 

2_11.jpg

 

1_14.jpg

 

 

 

 

TOP