Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

การสมัครคัดเลือกคนหางานเพื่อทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล

pll_content_description

กรมการจัดหางานรับสมัครคนงานเพื่อทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  22 – 26 สิงหาคม  2559  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  หรือกรมการจัดหางาน  

TOP