Skip to main content

Provincial Labour Office Tak

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางศุภลักษณ์  ศรุติรัตน์วรกุล

นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล

แรงงานจังหวัดตาก

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Release

53 years Tak increase the minimum wage.

53 years Tak increase the minimum wage.

ประกาศ

Announcement

ข่าวกิจกรรม

Activity

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement News

สถานการณ์แรงงานไทย

Province Labour Situation

สถิติแรงงานจังหวัด

Labour Statistic

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

งบทดลอง

Interesting Links

TOP