Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะกรมการจัดหางาน) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะฮ่องกง) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะสิงคโปร์) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตซ์) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะเยอรมนี) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะมาเลเซีย) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะบรูไน) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะญี่ปุ่น) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะซาอุดีอาระเบีย) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะอิสราเอล) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะไต้หวัน) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานในต่างประเทศ (เฉพาะเกาหลีใต้) update 18 ธันวาคม 2563

คู่มือสิทธิประโยชน์ แรงงานในต่างประเทศฉบับเต็ม update 18 ธันวาคม 2563

การยื่นของสิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน

 

37
TOP