Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สรจ.ตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหาย จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

pll_content_description

TOP