Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก มอบสิ่งของสนับสนุน งาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565 – 2566”

pll_content_description

TOP