Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ปี 2560

จำนวนแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ปี 2560  รวมทั้งสิ้น  130,351 คน

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

 

ไฟล์แนบ

aerngngaannkrabb_0

 

 

TOP