ข่าวเด่น

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

 

ภาพข่าว: 

การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดตาก

จังหวัดตากได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว  เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดศูนย์บริการฯ จำนวน  2  ศูนย์ ดังนี้

ภาพข่าว: 

ขั้นตอนการดำเนินการ อนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตน

ขั้นตอนการดำเนินการ อนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตน  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.doe.go.th/tak 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content