รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาสที่ 2 ปี 2555