แรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ปี 2560

จำนวนแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ปี 2560  รวมทั้งสิ้น  130,351 คน

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

ไฟล์แนบขนาด
aerngngaannkrabb.xlsx15.77 KB