รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ปี ๒๕๖๐

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaitrmaasthii_2_pii_2560.pdf746.67 KB