ขั้นตอนการดำเนินการ อนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตน

ขั้นตอนการดำเนินการ อนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตน  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.doe.go.th/tak 

 

20031998_1770070093033991_9116149092539026577_nn.jpg