รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2560

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaitrmaasthii1_pii_2560.pdf1.39 MB