รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560

ไฟล์แนบขนาด
img_new.pdf3.38 MB