รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก รายปี ปี 2559

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaan-raaypii-2559.pdf1.21 MB