รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4 ปี 2559

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaitrmaasthii-4-pii-2559.pdf1.34 MB