รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3 ปี 2559

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaitrmaasthii-3-krkdaakhm-kanyaayn-pii-2559.pdf784.8 KB