สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกตามความสามารถ (CBT)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเปิดฝึกอบรมการฝึกตามความสามารถ (CBT) จำนวน 4 สาขาช่าง สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

16507861_1387766637911260_7074219018321720273_n.jpg