รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๖ (มกราคม - ธันวาคม)

 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ด้านแรงงาน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก รายปี ๒๕๕๖ (มกราคม – ธันวาคม) สามารถเปิดอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบขนาด
bthwiekhraaahraayngaansthaankaarn_pii_2556.pdf1.4 MB