รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี ๒๕๕๖

 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ด้านแรงงาน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก ในไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) สามารถเปิดอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบขนาด
bthwiekhraaahraayngaansthaankaarn_aitrmaasthii4_pii2556_t.kh_.-th.kh_..pdf1.43 MB
khamnam_4_pii_2556.pdf137.62 KB