รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) ปี ๒๕๕๖

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ด้านแรงงาน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก ในไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖)

ไฟล์แนบขนาด
bthwiekhraaahraayngaansthaankaarn_aitrmaasthii3_pii2556_k.kh_.-k.y..pdf1.27 MB