รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ปี ๒๕๕๖

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ปี ๒๕๕๖ ผู้ที่สนใจสามารถดูได้ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบขนาด
pramwlsthaankaarnaerngngaancchanghwadtaak_aitrmaasthii_2_pii_2556.pdf1.81 MB