รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕๕๖

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม)  ปี ๒๕๕๖ สามารถเปิดอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadtaak_aitrmaasthii_1_pii_2556.pdf1.72 MB