ติดต่อเรา

1. สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1  ต.หนองหลวง  อ.เมือง  จ.ตาก  โทร. 0 5551 3773

2. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก  เลขที่ 2/6  ถ.เยลลี่อุทิศ  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  โทร. 0 5553 3134

3. E-mail : tak@mol.mail.go.th   หรือ  tak123labour@gmail.com